Nežádoucí účinky rostlin

Některé rostliny jsou jedovaté jak pro lidi, tak pro zvířata. Některé rostlinné toxiny se v lékařství používají (opiáty, srdeční glykosidy a některé alkaloidy), avšak pouze v minimálním množství a v přesném dávkování účinných látek. Vlastní výroba preparátů z takových rostlin je riziková, následkem by mohlo být zdravotní postižení či dokonce smrt. Měli bychom se poučit o nebezpečí jedovatých rostlin a spíše věnovat pozornost nejedovatým rostlinám, které pro domácí účely postačí. I při užívání již známých rostlinných přípravků, bychom měli dát pozor na příznaky otravy. Jejím příznakem může být necitlivý jazyk, brnění v rukou a v celém těle, neklid a závratě. Při těžké otravě může dojít k třesu, křečím, ochrnutí celého těla, ochrnutí dýchání, nevolnosti a zvracení. Příznaky otravy se většinou dostaví nejdříve po 30 minutách až po jedné hodině. Vždy je nutné neprodleně volat na tísňovou linku 155 či 112 a to i při pouhém podezření na otravu. Lidský organismus můžou poškodit i nejedovaté rostliny. Kontakt s některými rostlinami může vyvolat alergickou reakci. Zástupci některých čeledí vyvolávají alergii snadněji častěji než ostatní čeledi. Mezi takové patří miříkovité, které jsou schopny vyvolat kontaktní alergii. Příznaky se objeví většinou až po vystavení slunečním paprskům, které vyvolávají větší či menší fotosenzibilitu kůže. Ta se projeví zarudnutím nebo až popálením kůže. Velmi agresivní je z této čeledi bolševník velkolepý. Rostliny z čeledi hvězdnicovitých vyvolávají silné potíže s dýcháním nebo dráždí sliznice kvůli svým pylům. K takovým rostlinám patří např. ambrozie peřenolistá. Mezi další rady proto patří ta, že bychom se při sběru rostlin v přírodě neměli dotýkat neznámých druhů. Pokud člověk reaguje na některé rostliny alergicky, měl by se poradit s lékařem (Hudak, 2014, s. 38–39).